REGULAMIN Grand Prix 100-lecia Niepodległości

REGULAMIN Grand Prix 100-lecia Niepodległości

I. CELE:

•    popularyzacja wśród młodego pokolenia wiedzy dotyczącej  okoliczności odzyskania niepodległości w roku 1918;
•    popularyzacja postaci historycznych bezpośrednio związanych z powstanie niepodległego państwa polskiego: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Ignacego Daszyńskiego;
•    kreowanie postaw obywatelskich poprzez realizację wspólnego projektu przez instytucje publiczne różnych szczebli oraz organizacje pozarządowe;

•    popularyzacja biegania wśród mieszkańców powiatu świebodzińskiego i imprez o wymiarze wielopokoleniowym;
•    propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu;
•    promocja powiatu świebodzińskiego, w tym gmin: Świebodzin, Zbąszynek, Skąpe, Łagów.

II ORGANIZATORZY:
1.    Powiat Świebodziński
2.    Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zbąszynku
3.    Gmina Łagów
4.    Gmina Skąpe
5.    Herosi Świebodzin

III TERMINARZ:
1.    3 maja 2018 r. – w Zbąszynku (XXVI Bieg Konstytucji )
2.    3 czerwca 2018 r. – w Łagowie (XXIV Bieg Łagowskiego Lata)
3.    30 czerwca 2018 r. – w Niesulicach ( I Niesulicka Dziesiątka)
4.    22 września 2018 r. – w Świebodzinie (XVII Świebodzińska 10-tka)

Wszystkie biegi odbywają się na dystansie 10 km i każdy z nich poświęcony jest ważnej postaci w historii Niepodległej:
1.    Zbąszynek – Ignacy Daszyński
2.    Łagów – Roman Dmowski
3.    Niesulice – Ignacy Jan Paderewski
4.    Świebodzin – Józef Piłsudski

IV UCZESTNICTWO
1.    Do punktacji Grand Prix Stulecia Niepodległości automatycznie zaliczany jest każdy uczestnik biegów wymienionych w punkcie III.
2.    W poszczególnych kategoriach z cyklu Grand Prix sklasyfikowane zostaną osoby, które ukończyły 16 lat oraz ukończyły wszystkie (cztery) biegi.
3.    Przez ukończenie biegu rozumie się dobiegnięcie na metę i sklasyfikowanie w końcowym komunikacie z wynikami.
4.    W poszczególnych biegach z cyklu Grand Prix zawodnicy   zgłaszają się i startują zgodnie z regulaminem danego biegu.

V KLASYFIKACJA
1. Kategoria OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn
2. Dodatkowe kategorie wiekowe (decydują lata urodzenia):
Kobiety:
K- 20 (16-29 lat), K- 30 (30-39 lat), K- 40 (40-49 lat), K- 50 (50 lat i więcej);
Mężczyźni:
M- 20 (16-29 lat), M – 30 (30-39 lat), M- 40 (40-49 lat), M- 50 (50-59 lat), M – 60 (60 lat i więcej).
Organizatorzy na podstawie uzyskanych czasów w poszczególnych biegach sporządzać będą ranking Grand Prix. W przypadku uzyskania jednakowego czasu o kolejności decyduje uzyskanie miejsca w ostatnim biegu cyklu Grand Prix.
3. Zawodnik musi sam zadbać o prawidłową rejestrację w danym biegu. W przypadku rejestracji w innych biegach z innym imieniem (np. Darek zamiast Dariusz) lub z nazwiskiem bez polskich liter (np. Kurzynski zamiast Kurzyński, taki zawodnik będzie w liczeniu klasyfikacji generalnej traktowany, jako dwie inne osoby. Obowiązkiem zawodnika jest dopilnowanie rejestracji z prawidłowo podanym i takim samym imieniem i nazwiskiem na każdy bieg.
W przypadku stwierdzenie nieprawidłowości na liście startowej, zawodnik ma obowiązek poinformować o tym organizatora danego biegu, jeszcze przed zawodami.

VI NAGRODY
Bezpośrednio po zakończeniu ostatniego Biegu w Świebodzinie (22 września 2018 roku) odbędzie się uroczyste zakończenie Grand Prix Stulecia Niepodległości oraz wręczenie nagród.
W kategorii OPEN Kobiet i OPEN Mężczyzn dla najlepszych trzech uczestników zostaną wręczone puchary oraz nagrody rzeczowe.
W poszczególnych kategoriach wiekowych dla najlepszych trzech uczestników zostaną wręczone statuetki. Każdy uczestnik biegu otrzymuje medal w każdym z czterech biegów, które utworzą w połączeniu herb powiatu świebodzińskiego.
Dla uczestników, którzy brali udział we wszystkich czterech biegach organizatorzy  przewidzieli niespodziankę na zakończenie cyklu Grand Prix.

VII INFORMACJE KOŃCOWE
1.    Prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje komisji powołanej przez organizatora.
2.    Organizatorzy poszczególnych biegów zamieszczą na swoich stronach aktualne wyniki w cyklu Grand Prix.